15 Φεβρουαρίου 2018

Η Σωστή στάση του σώματος και οι κατάλληλες ασκήσεις που προτείνεται να κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα οι εργαζόμενοι κυρίως σε καθιστική εργασία.

ΚΙΝΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
   Το κινητικό διάλειμμα είναι μια διαδικασία που καλλιεργείται σιγά - σιγά μέχρι να γίνει συνήθεια και βίωμα.
   Μέχρινα αποκτήσουμε την ικανότητα όπου, “όταν θα ακούμε τα καμπανάκια των ενοχλήσεων που κρούει το σώμα μας” και να δημιουργούμε μόνοι μας τις αντίστοιχες κινητικές ασκήσεις,..... θα πρέπει συνειδητά να βρίσκουμε τον τρόπο να υπενθυμίζουμε τον εαυτό μας να συμμετέχει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
   Το κινητικό διάλειμμα είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για εργαζόμενους σε καθιστική θέση όπως υπαλλήλους γραφείου, επιστήμονες κ.α., για τους οποίους ενδείκνυνται μικρά κινητικά διαλείμματα
ανάμεσα σε καθιστική και όρθια στάση ή δια μέσου συγκεκριμένων δυναμικών ασκήσεων μικρής διάρκειας για βελτίωσητηςχαλάρωσης και της ικανότητας της συγκέντρωσης.
   Ακολουθούν ενημερωτικές αφίσες σχετικές με τις κατάλληλες ασκήσεις που προτείνεται να κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα οι εργαζόμενοι κυρίως σε καθιστική εργασία (υπάλληλοι γραφείου, οδηγοί κλπ.) ώστε να διατηρούν το μυοσκελετικό τους σύστημα σε καλή κατάσταση.
Κάντε Κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση